Azerbaycanca İlk Dinsiz Forum

Cesaretli Olun


  Budizm nedir?-1

  Paylaş

  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 72
  Kayıt tarihi : 25/09/09
  Nerden : Istanbul

  Budizm nedir?-1

  Yeni mövzu tarafından Admin Bir B. Sen. 27, 2009 3:49 pm

  Budizm, hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını
  açıklayan ve bunların giderilmesinin yollarını gösteren bir öğretiler
  topluluğudur. Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olduğu kabul
  edilir. Budizm'de öğretilerin ana çatısını, meditasyon gibi içe bakış
  yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır.
  Budizm Sanskritçe ve Pali dillerinindeki eski Budist metinlerinde 'uyanmış kişi - farkında olan' anlamına gelen Buddha kelimesinden gelir. Çağımızın Budası da denilen Siddhartha Gautama Budizm'in kurucusu olarak kabul edilir.
  Budizm Siddhartha Gautama'nın ölümünden sonra 500 sene boyunca Hindistan Yarımadasında, daha sonra Asya ve dünyanın geri kalanında yayılmaya başladı.

  Tarihçe [değiştir]


  Budizm M.Ö. 563-M.Ö. 483 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen, bugün Buddha olarak bilinen Siddhartha Gautama
  tarafından kurulmuştur. Siddhartha Gautama kuzey Hindistan'da bir prens
  olarak doğduktan sonra, hayattaki acıları sona erdirmek için bir yol
  bulmak amacıyla krallığını terk etmiş ve uzun çalışmalar sonucunda
  aydınlanmaya ulaşmıştır.Diğer kak dinler gibi bozulan bir dinin
  peygamberi olabileceği tatısılmaktadır.
  Siddhartha Gautama'nın, Nepal'deki Lumbini'de[1] doğduğu düşünülmektedir. Yaygın olmamakla birlikte Hindistan-Nepal sınırındaki Kapilavastu'da
  doğduğuna dair iddialar da vardır. Geleneksel olarak kabul edilen yaşam
  hikâyesi şöyledir: Siddhartha Gautama klanı ve Sakya kabilesinden bir
  prens olarak dünyaya gelir. Doğumundan kısa bir süre sonra babası Kral Suddhodana'yı bilge olduğu varsayılan bir kişi ziyaret eder. Siddhartha hakkında "Bu çocuk ya muhteşem bir kral (chakravartin), veya muhteşem bir kutsal adam (Sadhu) olacak"
  der. Siddhartha'nın ileride kral olarak yerine geçmesini arzulayan
  babası ise, onun yaşamı boyunca acı ve ölüm gibi hayatın gerçeklerinden
  habersiz sarayda yaşamasına çaba gösterir. Bundan dolayı Siddhartha
  hayatının ilk 29 yılını insan nefsinin arzu edebileceği her tür
  zenginliğin içinde yaşamıştır. Babasının çabalarına rağmen Prens
  Siddharta 29 yaşındayken, ilk kez bir yaşlı insanın acı çektiğini
  görür. Bu olaydan sonra sarayın dışında yaptığı gezintilerde, hasta bir
  adam, çürümüş bir ceset ve çileci bir derviş[2] görünce hayatın ızdırap içerdigini farkeder ve acıyı altetmek için çileci bir derviş olarak yaşamaya karar verir.
  Derviş olmak için görkemli hayatı arkasında bırakarak sarayından
  ayrılan Siddhartha, başlangıçta çeşitli dervişlere katılarak onların
  çileci öğretilerini izler. Bu dervişler toplumdan ayrı, yoksun bir
  hayat sürerek açlık, kendine eziyet gibi çeşitli yöntemlerle
  nefislerini engellemeye çalışmaktadırlar. Uzun süre bu yoksun hayatı
  izleyen Siddhartha bu yöntemlerin insana açlığa dayanma, hassas
  fısıltılar duyma, vücutta ağrı hissetmeme gibi olağanüstü ruhani güçler
  kazandırdığını farkeder, ancak aynı zamanda vucuduna zarar verdigini de
  görür.[3]
  Siddhartha, bu yöntemlerin aradığı cevaba ulaşmasına katkıda
  bulunmadığını, prens olarak zenginlikler içindeki hayatında olduğu gibi
  tatminsizlik ve huzursuzluk yarattığına karar verir. Böylelikle çileci
  yaşamına son vererek anapanasati[4]
  denilen "nefesi dikkatle takip etme" meditasyonunu geliştirir. Çileci
  yaşam yerine, ne nefsin her isteğine boyun eğen, ne de vücudu
  yıpratacak kadar mahrum bırakan, Orta Yol olarak tanınan bir
  yaşam şekli geliştirir. Söylenceye göre çileci hayatı terk etmesi bir
  gün köylü bir kızın getirdiği süt ve pirinç muhallebisini kabul
  etmesiyle olur; ve bir incir ağacının altında nefes meditasyonuna oturur. 49 günlük meditasyondan sonra, 35 yaşındayken ilmini tamamlar ve günümüz Bodh Gaya'sında bulunan bu ağacın altında aydınlanmaya ulaşır.
  Aydınlanmasından sonra Buda veya Gautama Buddha adını alarak öğretilerini yaymaya başlar. Hindistan'ın kuzeyini, Ganj kıyılarının kutsal kenti Benares ve dolaylarını yeni felsefesini anlatarak gezen Gautama Buddha, kayıtlara göre 80 yaşında Kuşinigar'da (Hindistan) ölmüştür.
  Gautama Buddha'nın ölümünden sonra Budizm Güneydoğu, Doğu ve Kuzey
  Asya'da yayılmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde Avrupa ve Amerika'da da
  ilgi görmeye başlayan Budizm, pekçok farklı mezhep ya da okula
  ayrılmıştır.

  Mezhepler [değiştir]


  Bugün genelde kabul gören sınıflandırmaya göre, Budizmde başlıca dört akım vardır. Bunlar:

  Hinayana (küçük taşıt) adı da verilen Theravada
  Budizmi (eskilerin yolu), bireyleri bu dünyanın sıkıntı ve
  ızdı­raplarından kurtarmayı amaçlar. Yani, öncelikle bireyin yazgısını
  ve kurtuluşunu dikkate alır. Buna göre, acı çekmekten kurtulmanın tek
  yolu, yaşamdan el etek çekerek, Nirvana'ya ulaşmakla elde edilebilecek olan ahlak yetkinliğidir. Buna karşın Mahayana Budizmi (büyük taşıt),
  bireyden çok tüm insanlığı, yani bütünü dikkate alır. Bu anlayışa göre,
  büyük borç gerçekte tüm insanlığa hizmet ettikten sonra ödenmiş
  olacaktır ve bireyin yalnızca kendisini kurtarmasının hiçbir önemi
  yoktur. Üçüncü büyük mezhep olan Vajrayana, Mahayana'dan türemiş
  tantrik bir okuldur. Felsefi açıdan Mahayana'dan çok farklı değildir
  ancak uygulamada yepyeni yöntemler ekler.
  Bütün Budist mezhepler "yeniden doğum" (reankarnasyon) ve karma inançlarını kabul eder. Karuna adı verilen Budist merhamet anlayışı da tüm okullarda ortaktır. Bundan başka bütün Budist mezhepleri ve okulları Dört Yüce Gerçek, Sekiz Aşamalı Asil Yol, 12 halkalı nedensellik yasası gibi temel Budist öğretileri kabul eder.[5]

  Theravada [değiştir]  Budist Tapınak, Chiangmai, Tayland

  Güney Budizm, Pali Budizm, ya da Mahayana Budistleri tarafından
  "Hinayana" (küçük taşıt) olarak da nitelendirilen, Budizmin en eski
  okulunun günümüzdeki tek temsilcisidir;[6] disipline ve monastik hayata büyük önem verilir; rahipler için katı kuralları vardır. Theravada yalnızca Pali derlemesi'ni
  kabul eder, Mahayana mezhebinden farklı olarak mistisizm ve mistik
  spekülasyonlara yer verilmez, felsefidir; ruhun ve Tanrı'nın olmadığı
  olgusu üzerine en çok duran Buddhizm mezhebidir.
  Mahayana mezhebinden farklı olarak yalnızca Gautama Buddha'nın
  öğretilerinin "üstün" olduğu kabul edilir, daha sonra aydınlanan ve
  "Buddha" olarak isimlendirilen kişiler Gautama seviyesinde değillerdir,
  Mahayana'nın aksine diğer Buddha'ların da değil yalnızca Gautama'nın
  öğretileri kutsal metin olarak kabul edilir. Nirvana'ya ulaşmak için
  pek çok kere ölüp yeniden doğarak "gelişmek" gereklidir.

  Mahayana [değiştir]


  Ana madde: Mahayana
  Mahayana mezhebi içinde, her biri farklı Sutraları vurgulayan, farklı okulları barındırır. En önemlileri, Arık Ülke Budizmi, Zen Budizm ve Niçiren Budizmi'dir.
  Pali Derlemesi, Mahayanacılar için sadece "başlangıç" seviyesinde olan kutsal metinlerdir. Theravada'dan farklı olarak pek çok Mahayana Sutrası kabul edilir. Hatta kimi okullar bunların öğreti olarak Pali derlemesinden daha ileri seviyede ve üstün olduğu söylenir.
  Mahayana Budizmine göre Buda-doğası
  herkesin içinde bulunur. Aydınlanmaya ulaşabilmiş çeşitli üstün
  varlıkların insanlara yardım edebileceği inancı, göksel mekanlar ve
  zengin bir kozmografyaya sahiptir.

  Nanshan Chan tapınağı, Longkou Yantai, Çin

  Zen
  Budizmi Japon ve Çin olmak üzere başlıca iki okula ayrılır. Çin'de bu
  okula "Chan" adı verilir. Japon Zen'inden farklı olarak biraz daha
  felsefidir ve Shurangama Sutra'ya ayrıca önem verilir. Japon Zen'inde
  başlıca Rinzai, Soto ve Obaku okulları vardır. Rinzai okulu koanlara fazlaca önem vermesiyle tanınır.
  Zen Budizmi kavramlardan ve kelimelerden daha çok anlamın, mananın
  üzerinde durmaktadır. İnanca olduğu kadar meditasyona ve kişisel deneye
  verdiği önemle diğer Budist okullarından ayrılır. Yeniden doğum olgusu
  üzerinde fazla durulmaz, anı yaşamanın önemli olduğuna dikkat çekilir.
  Zen Budizminde en çok Lankavatara, Elmas ve Platform (Altıncı Pirin Platform Sutrası) Sutralarına önem verilir.
  Arık Ülke Budizmi veya Amidism'de ise meditasyon ve deneyimleme
  değil, iman ön plandadır. Amida Buddha'nın adı sürekli tekrarlanır,
  böylece öldükten sonra "Arık Ülke" denilen Samsara'nın dışında olduğu
  kabul edilen bir boyutta yeniden doğulacağına ve oradan da Nirvana'ya
  daha kolay ulaşılacağına inanılır.
  Arık Ülke Budizmi kendi içinde kollara ayrılır bunlardan en katısı
  Jodo Shinshu adı verilen Japon Arık Ülke okuludur. Bu okula göre
  kişinin kendini kurtarması imkânsızdır; Gautama Buddha'nın öğrettikleri
  ile dahi kurtuluş artık mümkün değildir (Mappo),
  günümüzde insanoğlu kendini asla kurtaramayacak bir haldedir.
  Dolayısıyla meditasyonun veya deneyimlemenin yararı yoktur, kişinin tek
  yapması gereken Amida Buddha'nın adını Namu Amida Butsu şeklinde
  sürekli tekrarlaması (Nembutsu), onun gücüne inanması ve böylece
  öldükten sonra Arık ülkede doğabilmesidir.
  Arık Ülke Budistlerinin en önemli saydıkları Sutralar: Amitabha Sutra, Infinite Life Sutra ve Visualization Sutra'dır.
  Niçiren Budizmi tüm Budist mezhepleri içinde en katı olanıdır, diğer
  bütün Mahayana okullarını "ortodoksluktan, doğru öğretilerden sapma"
  olarak görür, diğer okullardan farklı olarak en çok Lotus Sutra'ya önem verir.

   Forum saatı: B.e. Dek. 17, 2018 2:35 am