Azerbaycanca İlk Dinsiz Forum

Cesaretli Olun


  Evrim teorisi-2

  Paylaş

  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 72
  Kayıt tarihi : 25/09/09
  Nerden : Istanbul

  Evrim teorisi-2

  Yeni mövzu tarafından Admin Bir B. Sen. 27, 2009 4:19 pm

  Yapay seçilim [değiştir]  Yapay seçilimin sonuçları: Danua ve Çivava (melez)

  Yapay seçilim, evcil hayvan ve bitkilerin kontrollü olarak
  yetiştirilmesi sonucu gerçekleşir. İnsan eliyle hangi hayvan ya da
  bitkinin üretileceğine karar verildiğinde, hangi genlerin gelecek
  nesillere aktarılacağına da karar verilmiş olunur. Yapay seçilimin en
  büyük etkisi evcil hayvanlarda gözlenir. Örneğin Danua ve Çivava
  köpek cinslerinin arasındaki cüsse farkı yapay seçilimin bir sonucudur.
  Çok farklı görünmelerine rağmen, her iki köpek cinsi de -diğer tüm
  evcil köpek cinsleri gibi- günümüzden yaklaşık 15.000 yıl önce Çin'e
  denk gelen bölgede evcilleştirilmiş olan bir kaç kurdun soyundan gelir.[10]
  Birlikte evrim [değiştir]


  Ana madde: Birlikte evrim


  Birlikte evrim (İng: coevolution), iki veya daha fazla canlı türünün, birbirlerinin evrimini karşılıklı olarak etkilemesidir.[11] Örneğin bir bitkinin morfolojisindeki evrimsel bir değişiklik, o bitkiyle beslenen bir otçulun
  morfolojisini etkileyebilir. Otçulda meydana gelen değişiklik de tekrar
  bitkiyi etkileyebilir ve bu süreç karşılıklı devam eder.
  Birlikte evrim, farklı türlerin ekolojik etkileşimleri arttığında gerçekleşme eğilimindedir. Bu ekolojik etkileşimler şöyle sıralanabilir:[11]

  Birlikte evrimin en bariz örnekleri çoğunlukla ortak yaşamlı
  olan bitki-böcek çiftlerinde görülür. Birçok bitki ve onların polen
  taşıyıcıları olan böcekler varlıklarını devam ettirebilmek için
  birbirlerine bağımlıdırlar. Ancak polen taşıyıcısı olmayan hayvanlarla
  eşleşmiş bitki türleri de mevcuttur.[11]
  Bazı Orta Amerika akasyaları, içi boş dikenlere ve yapraklarının sapında nektar salgılayan gözeneklere sahiptir. Acacia sphaerocephala (boğa boynuzlu akasya), dikenlerinin içine yuva yapan ve nektarla beslenen Pseudomyrmex karıncalarına ev sahipliği yapar. Karıncalarda akasyayı çeşitli otçullara karşı korur.[11] Bu ilişki birlikte evrimin bir sonucudur.[12]
  Bitki karıncaların barınabilmesi için içi boş dikenleri ve nektar
  salgılayan gözenekleri oluşturmuş, karıncalar da bitkiyi otçullardan
  koruyan davranış biçimini geliştirmişlerdir.[11]
  Karıncalar bitkiye zarar veren her türlü böcek ve tırtılı öldürmenin
  yanısıra bitkinin civarındaki araziyi yabani otlardan temizlemekte,
  gölge yapan yakındaki ağaçlara zarar vermektedirler.[12] Boğa boynuzlu akasya ve karınca arasındaki bu ilişki ilk kez 1874'te doğa tarihçisi Thomas Belt tarafından gözlenmiştir.[12]
  Hayatın kökeni [değiştir]


  Ana madde: Abiyogenez

  Yaşam ağacı: Bakteriler, Ökaryotlar ve Arkeler

  Hayatın ilk kez ortaya çıkışı, biyolojik evrim için temel bir ön
  şarttır, ancak evrimin işleyişini anlamak için hayatın kökeninin
  bulunması gerekli değildir, çünkü bir kez canlı organizmalar ortaya
  çıktığında evrim kurallarının işleyeceği deneylerle gözlenmiştir.[13]
  Evrim için ilk organizma sorunu henüz tam anlamıyla çözülememiştir.
  Ortaya çıkan ilk canlı organizma hakkında çeşitli teoriler
  bulunmaktadır.
  Şu anki bilimsel konsensüs karmaşık biyokimyanın, basit kimyasal
  reaksiyonlar ile hayatı oluşturduğu yönündedir, ancak bunun nasıl
  olduğu henüz tam anlamıyla çözülememiştir.[14]
  Hayatın ilk kez ortaya çıkışı, yaşayan ilk şeylerin yapısı veya
  evrensel ortak atanın genetik yapısı ile ilgili bilgiler henüz eksiktir.[15][16] Dolayısıyla, hayatın tam olarak nasıl başladığı konusunda bir konsensüs bulunmamaktadır, ancak RNA gibi kendini kopyalayan moleküller[17] ve basit hücre yapıları[18] ile ilgili teoriler mevcuttur.
  Evrim Kuramı'nın bilimsel statüsü [değiştir]


  Daha çok bilgi için: Teori ve olgu olarak evrim


  Modern bilimde kuram, tutarlı bir bütün oluşturan gerçekler ve açıklamalardır. Modern fiziğin temel taşlarından olan Görelilik ve Kuantum
  kuramları, şu an üzerinde deliller toplanan, yeteri kadar test edilip
  güven verdiklerinde kanun konumuna yükselecek hipotezler değillerdir.
  Evrim kuramı da aynı statüye sahiptir. Biyolojideki birçok veriyi birleştirip anlaşılır kılar; henüz kanıtlanmamış, test aşamasında olan bir "tahmin" değildir.
  Evrim kuramı, insanlığın kökenine ilişkin sonuçları nedeniyle ortaya
  atıldığından bu yana sosyal ve politik alanda en çok tartışılan
  bilimsel kuramdır. Bunun sonucunda, kuramın bilimsel algılanışı ile
  popüler algılanışı oldukça farklı olagelmiştir. Evrim kuramına popüler
  düzeyde karşı çıkan ve onun yerine yeryüzündeki canlılığın kökeni ve
  çeşitliliğini doğaüstü bir yaratıcıya bağlayan akımlara genel olarak yaratılışçılık adı verilir.
  Evrim kuramı, üç hususta açıklamalar getirir:[1]

  • Evrimin olgusu (İng: fact of evolution) - canlı organizmaların ortak atalardan geldikleri ve birbirleri ile akraba oldukları bilgisi.
  • Evrimsel tarih - Türlerin birbirlerinden tam olarak ne zaman ayrıldıkları ve bu ayrımların detayları.
  • Evrimi gerçekleştiren mekanizma ve süreçler.

  Bu basamaklardan birincisi olan evrimin olgusu, evrimin temel taşı
  ve son derece kesinlik arzeden bilgilere sahip olunan kısmıdır. Bu
  hususta Darwin'in topladığı bir çok delilin üzerine yüzyıllardır bir
  çok farklı biyoloji
  dalı tarafından toplanan deliller eklenmiştir. Günümüzde organizmaların
  evrimsel kökenlerine dair sahip olunan bilgiler, dünyanın yuvarlaklığı,
  gezegenlerin hareketleri ya da maddenin moleküler yapısı kadar "kesinlik arzeden" bilimsel çıkarımlardır.[1] Burada kastedilen kesinlik,
  şüphe götürmez bir gerçekliği ifade etmektedir. Diğer iki husustaki
  bilimsel çalışmalar ise aralıksız devam etmekte, her geçen gün yeni bir
  sonuca ulaşılmaktadır. Örneğin şempanze ve gorilin insana olan yakınlığının, babun veya diğer maymunlara olan yakınlıklarından daha fazla olduğu bugün kesin olarak bilinmektedir.[1]
  Evrim kuramının bilimsel statüsü, eğitim, din, felsefe, bilim ve
  politika bağlamında sıkça gündeme getirilmektedir. Bu konu daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde Hıristiyan
  cemaat ve lobilerin öncülüğünde gündeme gelmektedir. Fakat diğer
  ülkelerde, eğitim ve politikaya uzanmaya çalışan yaratılışçı görüşlerin
  savunucuları tarafından da gündeme getirilmektedir. Evrim kuramını
  destekleyen reddedilemez kanıtlar ve neredeyse mutlak denebilecek
  derecede bir bilimsel konsensüs
  olmasına rağmen, yaratılışçı şeklinde adlandırılan çevrelerce bilim
  dünyasında iki kutup varmış gibi gösterilmeye çalışılır. Yaratılışçı
  çevreler Amerika Birleşik Devletleri'nde, toplumdan büyük oranda destek
  görmediği iddiası ile Evrim Kuramı'nın okullarda bilim derslerinde
  okutulmasına karşı çıkmaktadır. Bu konuda Amerika'da yüzbinlerce bilim
  insanını temsil eden bilimsel meslek kurumları ve onun yanında 72 Nobel
  ödülü sahibi bilim insanı Evrim Kuramı'nı destekleyen bildiriler
  yayınlamıştır. Buna ek olarak açılan davalarda evrim kuramının bilimsel
  olduğu kabul görmüş bir teori olarak kabul edilmiş ve okullarda
  okutulmasının devamına karar verilmiştir.
  Bilimsel camianın büyük bölümü, biyoloji, paleontoloji, antropoloji
  ve diger disiplinlerdeki görüngüleri açıklayan yagane kuramın Evrim
  Kuramı olduğunda hemfikirdir. 1987 de yapılan bir araştırmanın
  sonuçlarına gore Amerika'daki doğa bilimleri alanında 500,000 bilim
  insanından yaklaşık %99.85'lik bir bolümünün evrim teorisini
  desteklediği ortaya konulmuştur. Evrim-yaratılış tartışmalarında uzman
  konumunda olan Brian Alters,
  doğa bilimleri alanlarında çalışan tüm bilim insanlarının %99.9'unun
  Evrim Kuramı'nı desteklediğini belirtmiştir. Benzer şekilde, dünyanın
  değişik ülkelerindeki bilimsel çevreler defalarca Evrim Kuramı'nın
  bilimsel olduğuna ilişkin bildiriler yayınlamıştır[19].
  1987 yılında Amerika'daki biliminsanları arasında yapılan bir
  araştırma, 480.000 bilim insanından sadece 700 bilim insanının
  yaratılışçı ve benzeri açıklamalara itibar ettigini, ya da Evrim
  Kuramı'na karşı şüphe duyduğunu göstermiştir. Ve bu 700 (%0.158) bilim
  insanından sadece küçük bir bölümü doğa bilimleri alanında akademik
  çalışma yapmaktadır [20].
  Son yıllarda yapılan benzeri karşılaştırmalar, Evrim Kuramı'nı bütünü
  ile reddeden ya da ona karşı şüphe duyan bilim insanlarının oranının
  yaklaşık olarak %0.054 civarında olduğunu göstermiştir. Karşı
  çıkanların %75.1'i biyoloji dışındaki bilim dallarında çalışmaktadır.
  Steve Projesi [değiştir]


  Ana madde: Steve Projesi


  Yaratılışçıların, "evrim konusunda bilimsel konsensüs olmadığı" yönündeki iddialarını çürütmek için, Amerika Ulusal Bilimler Akademisi, Steve Projesi'ni
  başlatmıştır. Bu projenin amacı, isminde sadece Steve geçen bilim
  insanlarının kaç tanesinin Evrim Kuramı'nı desteklediğini ortaya
  koymaktır. Ortaya çıkan liste (Steve-o-metre)
  çoğunluğu biyoloji dallarında çalışan, isimlerinde Steve sözcüğü ya da
  bu ismin değişik telaffuzları geçen bilim insanlarını sıralamakta ve
  Yaratılışçılar ile Yeni Yaratılışcıların yayınlamış oldukları listelerden daha kalabalık olduğunu göstermektedir.
  Evrimi kabul eden sadece Steve isimli bilimadamları, evrimi kabul etmeyen tüm bilim insanlarından daha fazladır. Bu projede James gibi çok daha yaygın (1. sırada[21]) bir isim yerine Steve gibi çok daha az kullanılan (74. sırada[22]) bir ismin seçilmesi de araştırmanın sonuçlarının güvenilirliğini desteklemektedir.
  Bilimsel konular, elbette kimin listesinin daha uzun olduğu
  temelinde tartışılmamalıdır fakat dünyada bilim dünyasında bir
  çelişkinin olmadığını, tam tersine çok güçlü bir konsensüsün olduğunu
  göstermesi açısından Steve Projesi eğlendirici bir örnektir.
  Türkiye'de ve Dünya'da halkın evrime bakışı [değiştir]


  2005 yılında gelişmiş ülkeler seviyesindeki 34 ülkeyi içeren bir
  çalışmada, "evrimi doğru kabul edenlerin oranı" yaklaşık %27 ile en
  düşük Türkiye'de bulunmuştur.[23][24] Türkiye'den sonra ise %40 ile, akıllı tasarım akımının ortaya çıktığı ABD yer almaktadır.
  Gelişmiş Avrupa devletlerinde evrimin doğru kabul edilme oranları Türkiye'den ve Amerika'dan çok daha yüksektir. İzlanda'da halkın %80'inden fazlası, Danimarka, Fransa, İngiltere, Japonya'da yaklaşık %80'i evrimi kesin olarak doğru kabul etmektedir. Geri kalanların büyük bir kısmı ise emin olmadığını belirtmiştir.[23]
  Michigan Devlet Üniversitesi'nde siyasal bilimler uzmanı olarak görev yapan profesör Jon Miller, Türkiye'nin henüz gelişmekte olan bir ülke olduğunu, medeniyetinin zirvesine henüz ulaşmadığını, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki halkın tamamen eğitimsiz ya da çok az eğitimli olduğunu dile getirmiş, bir çok ülke tarafından özgür dünyanın lideri kabul edilen ABD'nin
  durumunun çok daha vahim olduğunu vurgulamıştır. Miller'e göre, eğitim
  seviyesi artırılırsa Türkiye, bir kaç sene içerisinde, evrime bakış
  açısından ABD'yi geçebilecektir.[24]

   Forum saatı: B.e. Dek. 17, 2018 2:35 am